Kolegioko

araudia

Manex Erdozaintzi Etxart kolegioa 1.mailaren segida da Seaskaren baitan.
Bere hezkuntza helburuak Seaskak definitzen dituenak dira :
« Kolegioan eskolatzeak haur euskaldunari betetasunera heltzen lagundu behar dio eta, halaber, arduradun eta herritar izaiten ». 95eko otsaila.

Kolegioaren irakaskuntza zerbitzua, neutraltasuna eta laikotasunaren errespetuan oinarritua da.
Kolegioaren barneko biziaren oreka elkarrekiko konfiantza, norberaren ardura eta bestearekiko errespetuan oinarritzen da.

Komunikazio hizkuntza euskara da.

Hein handian, norbaiten ongi izatea, taldeak dakartzan azkartasun eta segurtamenetik dator. Halaber, kide bakoitza behar duen tokian ongi izateak dio taldeari indarra ematen.
Ikasle, irakasle, langile eta burasoak beren arteko harremanetan izpiritu horren bultzatzera engaiatzen dira.

Kuadro instituzionala beharrezkoa da norberaren garapena kausitzeko baita elgarren artean bizitzen ikasteko.

Helburu honetan bermatuz, Administrazio Kontseiluak onesten du Barne Araudi hau. Honek finkatu legeak eskubide eta betebeharretan oinarritzen dira.

Barne Araudi hau berez luzatzen da urte batetik besterat. Administrazio Kontseiluak arramoldatzen ahal du, behar izanez gero.

Ikaslearen izen-emaiteak edo berremaiteak, Barne Araudi honen onespena ekartzen du.

Erreferentziazko testuak : BO 2000/07/13eko 9.zenbakia.

Irakaskuntza eta komunikazio hizkuntza euskara da.

Kolegioko idekitze eta hestearen ordutegia :

 • goizeko 8.10etatik arratsaldeko 16.45etara : astelehen, astearte, ostegun eta ostiraletan.
 • goizeko 8.10etatik 12.15etara : asteazkenetan.

Pentsio erdian diren ikasleak kantinako geletan bazkaltzera behartuak dira. Hor bazkaltzen ez dutenak, eta hauek bakarrik, etxerat joaten dira.

Kurtsoak goizeko 8.40etan eta arralsaldeko 13.10etan hasten dira, arratsaldeko 16.25etan bukatzeko. Bakoitza behartua da tenorez heltzea Kolegiora. Kurtso guzietara tenorez heldu behar da, ustegabeko kasu nagusietan salbu.

Hutsegiten jarraipena :

Berant heltzen den ikaslea Hezkuntz Aholkulariaren bulegora joanen da, bere lotura liburuxkan azaldua den berantaren zergatia erakustera.
Ikaslen beranta edota hutsegiteak, burasoek jakinaraziko dituzte telefonoz ala mailez, goizeko lehen orduan Kolegiora deituz, eta ondoko egunean idatziz baieztatuz.
Goizeko lehen orduko kurtsoan, Hezkuntz Aholkulariaren ardurapean, ikasleen presentzia segurtatzen da.
Ordu bakoitz, ardurapean dituen ikaslen presentzia kontrolatu behar du irakasleak. Hutsegite berri guziak Zuzendariari jakinarazi behar dizkio.

Kirol heziketa ez egiteko baimena :

Gaitasun eza zehazten duen medikuaren agiri baten bidez eskatzen da.
Gerta daiteke batzutan trenpean ez izatea. Kasu horietan familiak eskatzen ahalko du lotura liburuxkaren bidez ikasleak kirol kurtsoan ez parte hartzea.
lrakaslearen gain izanen da orduan erabakia hartzea, ikaslea berarekin kurtsora eramatea ala estudioan uztea.

Denak ontsa senditzeko gisan garbitasunari lekua egiten dio ikastegiak : dutxa kiroleko aktibitate batzuen ondotik, eskuak garbitzea jan baino lehen, komunak garbiak atxikitzea, ingurumena eta bizi eremu komuna errespetatzea proposatuz.

Erremedio-sendogailuak :

Eskola sartzean, haurraren osasunari dagokion kasu berezi oro burasoek idatzirik jakinaraziko dute.
Tratamendu erregulara ala behin behinekoa segitu behar duen ikaslearen familiak Hezkuntz Aholkularia abisatuko du, medikuaren agiria eta erremedioak emanez.
Ondorioz ikasleek ez dute erremediorik eraman behar eskolara (salbu medikuaren agiriak eskatua).

Erizaintegia – Artamenduak :

Eritasun, alditxartze, istripu edota beharrezko kasuetan, ikaslea Hezkuntz Aholkulariarengana eramana da. lkaslea bere egoeraren larritasunaren arabera, ospitalerat (suhiltzailek edo SAMU-ak) eramana izanen da edo hurbilena den osasun zentrorat. (berdin ateraldietan gertatzen bada).
Burasoak lehen bai lehen abisatuak izanen dira.
Eskola sartzeko txostenean den osasuna fitxa burasoek zehazki bete behar dute.

Sakelako telefonoa :

Sakelako telefonoen edozein erabilpena debekatua da eskola tenoreetan (goizeko 8.10etatik arratsaldeko 16.45etara)
Ikasle batek bere burasoak kontaktatu behar baldin baditu, Hezkuntza Aholkulariari galdegin behar dio.
Ikusiko den sakelakoa, ikasleari kenduko zaio eta berari izanen da bila jitea arratsaldeko kurtsoetatik landa eta berriz eskuratu duela izenpetzea.
Barne araudiko neurriak aplikatuko dira.

MP3, argazki tresna…Beren erabilpena debekatua da ere ikastetxean.

Telefonoa eta tresna elektronikoen erabilpena ateraldietan.

Elkarbizitza sustatzeko eta ateraldietako helburuei (pedagogikoak, kulturalak…) lehentasuna emaiteko, ateraldi denboran tresna elektronikoen erabilpena (mp3, telefono mugikor, esku bideojoko, …) ez zaie baimendua izanen ikaslei.
Ateraldi denboran tresna ikusia bada, kendua izanen zaie eta erakasle taldeak erabakiko du noiz itzuli.
Ekipak ere arau hori kontutan hartuko du eta bakarrik ateraldiari lotutako gertakariei erantzuteko mugikorra erabilitzen ahalko du.

Norbera eta inguramenaren errespetuan oinarritzen dira :
Bakoitzak babes fisiko edo moralaren ukaiteko eskubidea badu.
lnork ez du bortizkeri fisikorik edo psikologikorik jasan edo jasan-arazi behar.
Bakoitzak bere portaera orokorra bestearen tolerantzia eta errespetuan bermatu behar du.
Norberaren eta zabaltzen duen irudiaren errespetuan, ikasleak janzkera egokiarekin etorri behar du, langiro egokia bermatuz. Hala ez bada, kolegioak burasoak jakinean ematen ahalko ditu.

Edozoin bortizkeria debekatua da :
Hezkuntz komunitatearen partaideren askatasuna edo duintasunaren kaltean izan daitezken edozoin egintza, jestu, ele, ez dira onartuko ez eta jasanen.
Aire hartzeetan, irakaskuntzako ihardueretan eta irakaslegoaren hezkuntz lanetan, bortizkeriarik ez da onartuko.

Jendetasuna eta jokaera zuzena beharrezkoak dira.

Materiala kolektiboa eta norberaren gauzen errespetua beharrezkoa da.

Produktu toxikoak ekartzea edo konsumitzea debekatua da : alkohola, droga eta beste…

Arriskutsua den edozoin tresnaren ekartzea debekatua da : kutter, turnabisa, punta zorrotzak dituzten aizturrak, etab… Holako gauzak ikasleei hartuak izanen zaizkie eta bere burasoek beharko dute berreskuratzera jin Kolegiora.
Debekatua da ere haizu ez diren subztantziak ekartzea eta kontsumitzea : alkohola, droga, etabar…

1. Ikasleen eskubide bereziak :

Ikaskuntza eta formakuntza ukaitearen eskubidea.

Mintzatzeko eskubidea
Ikasleen arteko harremanak eta Kolegio eta ikasleen artekoak errextea du helburu.
Ikasleek balia dezakete :
– ikasleen ordutegiak barneratzen duen konzertazio orduan, geletako irakasle arduradunek kudeatua,
– ordutegietatik kanpoko konzertazio orduetan, Kolegioko arduradunen adostasunean,
– zurkaitzak animatzen dituen Lan Lagundu edo Bilan orenetan
– zurkaizgoan.

Adierazpen kolektiboaren eskubidea – Iragarkien ezartzea
Adierazpen askatasuna, ainiztasun, neutraltasun eta laikotasunaren printzipioen errespetuan oinarritzen da. Iragarkien taula bat bada honetarako.

Argitalpen eskubidea
Kolegioko ikasleek argitaratutako testuak, Kolegioan zabaltzen ahal dira. Idatzi horiek ez dira iraingarriak izan behar. Zuzendariak irakurri ondoren argitaratuko dira.
Beharrez, hezkuntza batzordea iritzia kondutan hartua izanen da (hezkuntza batzordea : guraso eta talde pedagogiko kideek osatua).

Ordezkaritzako eskubidea
Gela bakoitzean badira ikasleen ordezkariak.
Ikasle, irakasle eta administrazioen arteko lokarriak dira.
Bi ordezkari dira gelaka, ordezkarien ordezkoak baita ere.
Gela ordezkariak gelako ikaslek hautatzen dituzte, eskola sartzetik landa, zazpigarren astea baino lehenago. Ikasleak ordezkatzen dituzte eta informazioak zabaltzen. Ikaslen bozeramaile dira irakasle eta administrazioarekiko eta alderantziz ere.
Beren geletako kontseiluaren lehen partean parte hartzen dute. Diziplinaz, kurtso ala etxeko lanez, orientazioaz hitza hartzen ahal dute.
Hauteskundeak aitzin, ordezkarien papera eta betebeharrak azalduak izanen zaizkie ikasleei.
Beharrez Eskola Bizia Kudeatzeko Batzordearekin biltzen dira.

2. Ikasleen betebehar bereziak :
– Lanarekiko portaera
– Orduro, ikasleek kurtsorako materiala prestatuko dute eta kurtso bukaeran
– bilduko.
– Lanari egokitua den portaera fisikoa ukanen dute.
– Eskolako materiala lan tresna da eta zorroztasun handiz atxikiko dute.
– Irakasleek eskatu lana epeetan itzultzea ikasleen betebeharra da.
– Eskatuak diren ebaluaketak onartzea ikasleen betebeharra da.

Kolegioko gune batzuetan, barne araudi bereziak aplikatzen dira ( IDZ, kantina, … ). Kolegioko barne araudia osatzen dute.

Informazio eta Dokumentazio Zentroa (IDZ) :
Ikasle, irakasle eta Kolegioko langile guzien zerbitzuko da IDZ.
Barne araudi berezia dauka, erabiltzaile guziek errespetatu behar dutena (agerian da liburutegian).
IDZ, bakarka edo taldeka, lasaitasunean eta ixiltasunean erabiltzen da irakurtzeko, ordenagailuak erabiltzeko, dokumentuekin lan egiteko, dokumentuak mailegatzeko.
Dokumentuak (aldizkari, komiki, liburu, bideo,…) guziek behar bezala baliatzeko gisan, artoski zaindu behar dira eta IDZtik ateratzen direnak, finkatu epeetan, itzuli behar dira.
Dokumentalista irakaslea da, eta IDZ ikasgela da : ondorioz, Kolegioko Barne Araudia (eskubide eta betebeharrak, zigorrak…), aplikatzen da osoki.

Kurtsoen artean
Ikasleek ikas geletan egon behar dute,
Gela batetik bestera joan behar badute, ikasturte hastapenean emanen zaizkien informazioak errespetatu behar dituzte. Bultzadak lanjerosak izan daitezkeelako ez dira onartuak izanen.

Aire hartzetan
Eraikineko edozein ikasgeletan eta pasa bideetan ibiltzea debekatua da, salbu heldu batekin delarik.
Komunak higieneko tokiak dira eta ez dute beste erabilpenik.
Kolegioko garbitasuna eta higiena atxikitzen laguntzeko, kanpoko zikin untziak erabili behar dira.
Tu egitea arrunt debekatua da.

Jantegian
12.00etatik goiti ikasleek kantinara joan behar dute beren gelako txanda segituz.
Portaera zuzena beharrezkoa da eta kantinako barne araudia errespetatu behar da.

Estudioak
Estudioak zainduak dira : bakoitzak bere lana egin behar du lasaitasunean, ixiltasunean eta elgarrekiko errespetuan.

Garbiketa
Ikasgela eta jangela garbiak atxikitzen laguntzeko, ikasleek aldizkatuz garbiketa egin behar dute egunaren bukaeran. Ikasle guziek hortan parte hartu behar dute.

Kolegiotik abiatzea
Autobusak jin arte ikasleak Kolegioko eremuan egoiten dira.
Eskola Bizitzako kide batek baimendu ondoren autobusetan igotzen dira.

Autobusa huts egiten duen ikaslea Hezkuntz Aholkulariarengana joanen da. Hezkuntz Aholkulariak behar diren neurriak hartuko ditu.

Ateraldi pedagogikoak :
Kolegioak antolatutako ateraldi pedagogikoetan, ikasleak Barne Araudi honen pean daude.
Ateraldi pedagogikoak, edozein kurtso bezala, ikastetxeko proiektuaren parte dira eta ikasleen parte hartzea beharrezkoa da taldeak finkatuko dituen moldeetan.

Kolegioko barne araudiak ikaslea erresponsabilizatzen eta ikastegi batek dituen hertsipenei bere jokaera egokitzen laguntzea du helburua, norberaren lan mailan eta denen arteko bizian.
Zigor sistema bat finkatua da, heziketa arloan osoki sartzen dena. Elkarrizketari lehentasuna emaiten zaio, ikasleari konzientzia hartzen laguntzeko.
Zigorra pertsona bakoitzari egokitua da. Hala ere, bizi kolektiboak ikasle talde baten ardura inplikatzen ahal du.

1. Elkarrizketa zuzena ikaslea eta dagokion helduaren artean izanen da lehen urratsa, ikasleak
auto-diziplina ikasteko helburuarekin.

2. Zurkaitzaren parte hartzea eskatua da bigarren urratsean.

3. Elkarrizketak ez badu aterabiderik ekartzen, Zuzendariak gurasoak abisatuko ditu eta bilkura
bat antolatua izan daiteke hunkituak diren partaide guziekin.

4. Aintzineko urratsek ez badute aterabiderik ekartzen, Eskola Bizia Kudeatzeko Batzordea
kontsultatu eta, Zuzendariak zigorra erabakiko du.

Eskola Bizia Kudeatzeko Batzordearen osaketa eta helburua :
Barne taldea da, konsultatibo eta prebentiboa.
Zuzendariak, Hezkuntz Aholkulariak, zaindariak, irakasle arduradunek,
eta hunkitua den gelaren ikasle ordezkariek osatzen dute.

5. Eskola zigorrak eta diziplina zigorrak :

• Eskola zigorrak : Ikasleak betebeharrak betetzen ez dituelarik, edo bizi kolektiboa trabatzen, edo portaera egokia ez duelarik.
Hezkuntz taldeko edozoin kidek erabaki ditzake.
Zigorrak gradatuak eta proporzionalak izanen dira.

1. Ahozko edo idatzizko barkamenak

2. Lan gehigarria

3. Hitza gurasoei (= zigor hitza) ikaslearen lotura liburuxkan idatzirik .
Gurasoek hitza izenpetu beharko dute eta ikasleak erakutsi beharko dio
bere zurkaitzari. Portaera eta lanari buruzko hitzak bereziak izanen dira.
Hiru hitzek, hiru hilabeteko epe batean, atxikitze bat ekarriko dute.

4. Gertatu denari lotutako lan gogoeta.

5. Atxikitzea : hiru atxikitzeren ondotik, Eskola Bizia Kudeatzeko Batzordea
bilduko da aterabide egoki bat atzemaiteko

6. Kurtsotik kanporaketa : puntuala da eta Zuzendari edo hezkuntz
aholkulariari baita ere gurasoei idatzizko informazioa emana izanen zaie.

• Diziplina zigorrak : legea errespetatuz finkatuak dira. Zuzendariak eta Diziplinako Kontseiluak finkatzen ditu, Eskola Bizia Kudeatzeko Batzordearen iritzia entzun eta.
Ber denboran, idatzizko abisua familiari bidaliko zaio.

1. Abisu ofiziala.

2. Behin behineko kanporaketa :
– 8 egun arte, Zuzendariak erabakirik,
– 30 egun arte, Diziplina Kontseiluak erabakirik.

3. Betirako kanporatzea, Diziplina Kontseiluak erabakirik.

Kanporaketen agiriak Seaska eta Akademiako Errektoreari bidaliak izanen zaizkie.
Zigor horiek lotura liburuxkan idatziak izanen dira eta Eskola Bizia Kudeatzeko Bulegoan begiratuak.

Diziplinazko prozedurak
Zuzendaria
Kasu berezietan, Zuzendariak berehalako neurriak erabakitzen ahal ditu, gurasoak idatziz abisatuz.
Prebentzio, ordaintze, edo segipena neurriak hartzen ahal ditu Zuzendariak, zigor baten osatzeko, Eskola Bizia Kudeatzeko Batzordearen iritzia ukan eta.

Diziplina kontseilua
Zuzendariak, kolegioko elkartearen lehendakariak, hezkuntz aholkulariak, langileen hiru ordezkariek (bi irakasle eta administrazio eta zerbitzuetako bat), gurasoen hiru ordezkariek, ikasleen bi ordezkariek osatzen dute

Behar orduan, Diziplina Kontseiluak entzuten ahal ditu beste jende batzuk, bere lan eta gogoetak argitu edo zehazteko, hala nola : Zerbitzu Sozialak, erizain, mediku, orientazio aholkularia, psikologoa

Ikaslearen burasoek edo legezko ordezkariek beren defentsa deretxoak baliatzen ahal dituzte eta jin ditaizke beren ikus moldea Diziplina konseiluko kideei aurkeztera.

Diziplina Kontseiluak, Zuzendariaren bildumaren arabera, epe laburreko kanporatzea (8 egunez goiti) edo betiko kanporatzea erabakitzen ahal du.
Baina epe laburreko kanporatzeak ez du hilabete bat pasatzen ahal.

Zuzendariak deituz geroz, Diziplina Kontseiluak, zigor berak erabakitzen ahal ditu, baita ere Barne Araudian aipatuak diren zigorrak. Diziplina Kontseiluak prebentzio, ordaintze edo segipen neurriak hartzen ahal ditu ere.

Nahitarat egin andeatzeak – lapurketak
Materiala denena da eta erabiltzen duten guziek errespetatu behar dute.
Materialaren andeatze edo lapurketan ardura duenak, leialtasun eta justiziaren izenean, bere izena Zuzendariari jakinarazi behar dio.
Egileak andeatua izan den materialaren konponketa edo ordezkatzea ordainduko du edo ebatsia izan dena itzuliko du.

Gurasoak
Buraso eta hezitzaileen arteko kolaborazioa eta kohesioa beharrezkoa da.
Burasoen papera da :
• Ikaslea laguntzea eskolako betekizunak ulertzen, onartzen eta betetzen.
• Beren haurra tenorez iristea, bere lanaren erregulartasuna zaintzea.
• Beren haurraren ordutegia ezagutzea eta bere eskolako emaitzak kontrolatzea.
• Diru zama inportante eta baliozko gauzarik ez uztea, lapurketak ezin baitzaizkio Kolegioari leporatu (jantzien gainean ikasleen izen-deiturak agertzea aholkatua da).

Irakasleak eta hezkuntza taldea
Irakasle bakoitzak bere gaiaren irakaskuntzaren ardura du, baita ere ikasleekin dituen harremanen ardura.
Ikasleekiko errespetua, tenorez iristea eta lanean erregularki aritzea bere betebeharretan da.
Buraso eta ikasleak entzun eta behatu behar ditu.
lkasgelen garbitasuna zaindu behar du eta behar diren neurriak hartu ordenean atxikitzeko.
Barne Araudiaren aplikapena zaintzen du bere ikasgelan eta Kolegioan.
Gorputz heziketako irakasleek aldagelak gakotu behar dituzte, eta garbiak direla segurtatu.
Zurkaitzaren betekizuna da zurkaitzgoan duen ikaslearen ikasketak eta jarrera hurbiletik segitzea, ikasle, buraso, irakasle, hezkuntz aholkularia eta zuzendariaren arteko lotura atxikiz.

Zurkaitza
Hezkuntza taldeko kide bat da ikaslearen segipena segurtatuko duena :

• Bere lan pertsonalean astean dituen 2 Lan Lagundu orenetan
• Bere jarreran, ikaslea, bere burasoak, erakasleak, hezkuntza aholkularia eta zuzendariaren arteko lotura bermatuz.
Burasoak eta ikaslea errezebitzen ditu guttienez hiruhilekoan behin, hiruhilekoaren bilanaren egiteko.
Ikastetxea eta ikasle/burasoen arteko erreferentea da.

Erakasle arduraduna :
Klasearen ibilera egokiaren arduraduna da.
Hiru ardatz nagusitan banatzen da bere errola :
• Mediazioa : ikastetxeko eragile ezberdinen arteko elgarrizketa segurtatzen du : ikasle-ikasle, ikasle – hezkuntza taldea.
• Koordinatzaile : Ikasleei buruzko informazioa ematen eta koordinatzen du. Emaitzen sintesia burutzen eta aurkezten du gelako kontseiluetan.
• Laguntzaile / kontseilu emaile : Ikasleak laguntzen ditu beren proiektu pertsonala eta orientazio proiektua eraikitzen.

Hezkuntza Batzordea
Buraso eta profesionalek osatzen dute, pausatzen diren galde guziez gogoetatzea du helburu.

Komunikazio tresnak
Lehentasuna emana zaie tresna haueri :

Lotura Iiburuxka :.
Buraso, irakasle edota zurkaitzari izenpetarazi behar zaizkion hitzetan, egileak berak du izenpea frogatuko.
Info hitzen bidez, informazioak emaiten ahalko zaizkie burasoei,.

Hiruhilako ebaluaketa fitxa : ebaluaketari buruzko dokumentu ofizial bakarra da.

Ikasle orientazioko lotura fitxa : 3.eko bigarren eta hirugarren hiruhilen bukaeran irakasle arduradunari eman behar zaio izenpeturik, Kolegioak eskatu epean.

Zurkaizgoa :burasoen parte hartzea aholkatua da. Hiruhileko guziz iragaiten da.

Geletako bilkurak : Urte hastapen eta erditsutan antolatzen dira.


Règlement

intérieur

Le collège Manex Erdozaintzi Etxart est la continuité des Ikastola, au sein de SEASKA. 
Les finalités éducatives du Collège sont celles définies par SEASKA :
« La scolarité au Collège doit permettre le développement de l’enfant basque épanoui, responsable et citoyen ». (février 95)

Les principes qui régissent le service d’éducation au sein de l’établissement reposent sur la neutralité, la laïcité.
L’équilibre de la vie intérieure de l’établissement est fondé sur la confiance réciproque, la responsabilité personnelle et le respect de l’autre.

L’épanouissement de l’individu est intimement lié à la solidité et à la sécurité procurées par le groupe dans lequel il évolue. De même la force du groupe repose-t-elle sur le fait que chacun s’y sente bien et y trouve sa place.
Les élèves, les professeurs, le personnel et les parents s’engagent à promouvoir cet esprit dans leurs relations respectives.

Un cadre institutionnel est nécessaire à l’évolution harmonieuse de la personne et à l’apprentissage de la vie communautaire et citoyenne.

Dans cet objectif, le Conseil d’Administration adopte un Règlement Intérieur qui définit à partir des notions de droits et de devoirs certaines règles indiquées ci-après.

Ce règlement est renouvelable par tacite reconduction et révisable à chaque fin d’année scolaire par le Conseil d’Administration, au vu des remarques qui lui auront été adressées.

L’inscription et la ré-inscription de l’élève à l’établissement impliquent l’acceptation de ce Règlement Intérieur.

Textes de référence légiférant le règlement intérieur : BO, n°9 du 13 juillet 2000.

L’euskara est la langue d’enseignement et de communication.

Heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement :

• 8h10-16h45 : les lundi — mardi — jeudi — vendredi
• 8h10-12h30 : le mercredi

Tous les élèves demi-pensionnaires sont tenus de déjeuner dans les locaux de la cantine. Seuls les externes déjeunent chez eux.

Les cours commencent le matin à 8h40, l’après-midi à 13h10, et se terminent à 16h25. Chacun est tenu de se présenter à l’heure dans l’établissement. La ponctualité à tous les cours, sauf cas de force majeure, est obligatoire.

Contrôle des absences :

Tout élève en retard au premier cours se présentera au bureau du Conseiller Principal d’Education (CPE), muni de son carnet de liaison indiquant le motif du retard.
Les retards et absences seront signalés par les parents par téléphone ou mail auprès du secrétariat dès la première heure, et motivés ultérieurement par écrit.
A la première heure de cours du matin, un contrôle d’absence est effectué sous la responsabilité du CPE.
A chaque heure de cours, les enseignants doivent faire l’appel des élèves placés sous leur responsabilité. Ils signalent toute nouvelle absence au CPE.

Dispense d’EPS :

Elle est sollicitée par un certificat médical présentant le type d’inaptitude.
Dans le cas d’une indisposition passagère, la famille peut toutefois solliciter la dispense totale ou partielle d’un cours par le biais du carnet de liaison.
Le professeur prendra seul, devant cette demande, la décision de garder l’élève en cours ou de le placer en étude.

Pour le bien-être collectif, des règles d’hygiène sont proposées par l’établissement : douche après certaines activités sportives, se laver les mains avant de manger, laisser les toilettes propres, respecter l’environnement et le cadre de vie commun.

Médicaments :

Les parents sont invités à faire connaître par écrit dès la rentrée, tous les cas particuliers concernant la santé de leur enfant.
Lorsqu’un enfant suit un traitement ponctuel ou régulier, la famille en avisera le CPE en lui donnant l’ordonnance et les médicaments prescrits.
Il est donc interdit aux élèves d’avoir des médicaments (sauf prescription médicale contraire).

Infirmerie – Soins :

En cas de maladie, malaise, cas urgent ou accident, l’élève est conduit au bureau du CPE. Selon la gravité, l’élève sera transporté par les pompiers ou le SAMU à l’hôpital ou à l’établissement hospitalier le plus proche. (Idem lors des sorties scolaires).
Les parents en seront informés le plus tôt possible.

Il est impératif de remplir de façon précise la fiche de santé intégrée dans le dossier de rentrée.

 

Téléphone portable :

Pour le respect de la vie en commun dans l’Etablissement, tout usage du téléphone portable est interdit pendant le temps scolaire de 8h 10 à 16h 45.
Conséquence du non respect de cette règle : le téléphone portable est immédiatement confisqué à l’élève qui aura la charge de le récupérer à 16h 35. Le règlement intérieur s’appliquera.

MP3, appareil photos, …leur utilisation est interdite au sein de l’établissement.

 

Utilisation du téléphone portable et des appareils numériques durant les sorties scolaires :

Afin de promouvoir le Vivre Ensemble et donner la priorité aux objectifs (pédagogiques, culturels…) principaux des sorties, l’utilisation des appareils numériques (MP3, téléphones portables, consoles de jeux) ne sera pas permise. Si un appareil est aperçu, il sera confisqué et l’équipe enseignante décidera quand le rendre.

L’équipe tiendra également compte de cette règle et utilisera son téléphone uniquement pour des raisons professionnelles.

Ils sont fondés sur le respect des individus et du cadre de vie :
Chacun a droit à l’intégrité corporelle et morale.
Aucun élève ou adulte n’a à subir ou à faire subir d’actes de violence physique et/ou morale.
Chacun doit adopter un comportement général basé sur la tolérance, le respect d’autrui.
Dans le respect de soi-même et de l’image qu’il véhicule, l’élève se doit de venir avec une tenue vestimentaire correcte, favorisant une ambiance de travail. Dans le cas contraire le collège aura le droit d’avertir les parents.

Toute forme de violence est interdite :
Tout acte, geste ou parole pouvant porter atteinte à la dignité, à la liberté, à la sécurité ou à la santé des élèves ou des membres de la communauté éducative dans l’établissement et à ses abords immédiats, ne saurait être toléré et fera l’objet de sanctions disciplinaires. Ainsi s’impose le devoir de n’user d’aucune violence psychologique, physique et morale, dans le déroulement des activités d’enseignement et d’éducation, ainsi que dans la cour.

La politesse et un comportement correct sont de rigueur.

Le respect du matériel et des biens individuels et collectifs est fondamental.

Il est interdit d’apporter tout objet dangereux : cutter, ciseaux à bouts pointus, couteau de poche ou autre. Si cela était le cas, l’objet serait confisqué et les parents invités à venir le récupérer.
Il en va de même pour l’introduction et la consommation des substances illicites : alcool, drogue ou autre…

 

Droits spécifiques des collégiens

Droit à l’enseignement et à la formation.

Droit de parole
Il a pour but de faciliter la communication entre élèves, et entre les élèves et l’établissement.
Il s’exprime:

• Lors des concertations, intégrées dans l’emploi du temps des élèves et animée par les professeurs principaux,
• Lors des heures de Lan Lagundua et Bilan Orena, animées par le tuteur/tutrice,
• Lors des moments hors emploi du temps (récréations, pause après la cantine, …) avec accord des responsables de l’établissement,
• Lors du tutorat.

 

Droit d’expression collective – Affichage
La liberté d’information se fait dans le respect du pluralisme et des principes de neutralité et de laïcité. Un panneau de libre expression est prévu à cet effet.

Droit de publication
Les publications rédigées par les collégiens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.
Cependant, les écrits ne doivent pas présenter de caractère injurieux ou diffamatoire. Ils seront publiés après lecture par la Direction. Si nécessaire, elle s’appuiera sur l’avis de la commission éducative. La commission éducative est composée de parents et de membres de l’équipe pédagogique.

Droit de représentation
Les élèves sont représentés par les délégués de classe.
Ils sont le lien entre les élèves, les professeurs et l’administration.
Il y en a deux par classe auxquels se rajoutent des suppléants. Ils sont élus par les élèves avant la septième semaine de l’année scolaire. Ils représentent et informent leurs camarades. Ils sont leur porte-parole auprès des professeurs ou de l’administration du collège et vice-versa.
Ils participent à une réunion de préparation aux conseils de classe. Ils s’expriment aussi bien sur la discipline que sur le travail en classe ou à la maison et sur l’orientation.
Avant toute élection, l’information en ce qui concerne le rôle de délégué de classe leur sera apportée.
Ils peuvent être amenés à participer à la Commission de vie scolaire.

Devoirs spécifiques des collégiens
Comportement au travail
A chaque cours, les élèves préparent le matériel dont ils ont besoin et le rangent à la fin de l’heure.
Les élèves ont un comportement physique adapté au travail.
Le matériel scolaire est un outil scolaire à respecter et à tenir de façon rigoureuse.
L’élève a le devoir d’accomplir dans les délais exigés les travaux demandés par ses enseignants.
L’élève a le devoir de se soumettre aux modalités d’évaluation qui lui sont demandées.

Des chartes de fonctionnement spécifiques s’appliquent à certains lieux du collège (C.D.I., cantine, foyer, …), et sont complémentaires du Règlement Intérieur de l’établissement.

Centre de Documentation et d’Information
Le CDI est au service des élèves, des enseignants et des personnels d’éducation.
Il a sa propre charte, affichée au CDI, et que tous les utilisateurs sont tenus de respecter.
Le CDI est utilisé seul ou en groupe, dans la tranquillité et le silence pour lire, travailler sur ordinateur, sur des documents, emprunter et rendre des ouvrages.
Les documents (revues, BD, livres, vidéos…) doivent être traités avec soin afin de servir longtemps à l’ensemble de la communauté, les documents prêtés sont retournés dans les délais fixés.
Le documentaliste est un enseignant et le CDI a le même statut que la salle de classe, le Règlement Intérieur de l’établissement (droits et devoirs des élèves, sanctions…) s’applique donc au CDI.

Intercours
Les élèves sont dans l’obligation de rester dans leur classe en dehors des récréations.
Pour entrer et sortir des classes, il leur est demandé de respecter les indications qui lui seront données en début d’année. Les bousculades, qui sont des phénomènes dangereux, ne sauraient être tolérées.

Récréations
L’accès aux classes est interdit pendant la récréation, sauf accompagné par un adulte.
Les sanitaires sont des lieux d’hygiène et ne doivent être utilisés qu’à cet effet.
Afin de contribuer à la propreté et à l’hygiène de l’établissement, l’utilisation des poubelles extérieures est obligatoire.

Cantine
A 12h00, les élèves se présentent au réfectoire selon l’ordre de passage de la classe.
Un comportement correct et le respect du Règlement Intérieur de la cantine sont exigés.

Etudes
Les études sont surveillées : elles sont faites pour un travail personnel dans le calme, le silence et le respect mutuel.

Ménage
Afin de contribuer à la propreté de leurs classes, en fin de journée et à tour de rôle, les élèves en effectuent le ménage. La participation de tous les élèves est obligatoire.

Sortie du collège
Les élèves restent dans l’enceinte de l’établissement jusqu’à l’arrivée des bus. Sur le signal d’un membre de l’équipe de la Vis Scolaire, les élèves montent dans les bus.
Quand un élève manque le bus, il se présente au bureau du CPE qui prendra les mesures nécessaires.

Sorties pédagogiques
Lors des sorties organisées par le collège, les élèves sont sous le régime de ce règlement intérieur.
Les sorties pédagogiques font partie du projet d’établissement au même titre que les cours et chaque élève se doit d’y participer dans les modalités fixées par l’équipe.

Notre règlement intérieur a pour but d’amener l’élève à se responsabiliser et à comprendre le sens et l’utilité de la loi (la même pour tous), tant au niveau du travail individuel que de la vie collective.

En réponse aux manquements à la règle, il prévoit un système de procédures disciplinaires, partie intégrante du cadre éducatif, dans lequel le dialogue, vecteur de prise de conscience, primera.

Toute sanction est individuelle. Cependant, la vie en collectivité peut parfois impliquer la responsabilité d’un groupe d’individus.

Les différentes étapes de la procédure disciplinaire sont :

1. Le dialogue direct entre le (ou les) élève(s) et la (ou les) personne(s) concernée(s) est préconisé. Cet échange a pour but de favoriser l’apprentissage de l’autodiscipline chez l’élève.

2. Le tuteur/tutrice est sollicité(e).

3. Si le dialogue n’atteint pas le but escompté, les parents seront mis au courant par la direction, et une rencontre peut être organisée en présence de tous les acteurs concernés.

4. Si les étapes précédentes ne débouchent pas sur une solution au problème posé, la Direction, après consultation et avis de la Commission de Vie Scolaire décidera de la sanction à prendre.

Objet et composition de la Commission de Vie Scolaire

C’est une instance consultative, interne et préventive ;

Elle est composée de la directrice, du CPE, le tuteur, la surveillante, le professeur principal et les délégués élèves de la classe concernée.

5. Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires :

 

 • Les punitions scolaires, pour manquement mineur aux obligations des élèves et perturbations de la vie collective, ainsi que pour comportement inadapté.
  Elles peuvent être prises par toute personne de l’équipe d’encadrement.
  Elles répondent à un souci de gradation et de proportionnalité.

1 -Excuses orales et/ou écrites

2 -Devoir supplémentaire

3 – Mot aux parents (= zigor hitza ), inscrit sur le carnet de liaison de l’élève, signé par eux et à nouveau présenté par l’élève à son tuteur. Seront distingués les mots donnés pour le travail scolaire et les mots donnés pour le comportement. Trois mots donnés dans un laps de temps de trois mois donneront lieu à une retenue.

4 – Travail de réflexion (écrit) lié à l’événement

5 – Retenue au collège. Au terme de trois retenues, la Commission de Vie Scolaire se réunira pour envisager une réponse adaptée à cette situation particulière.

6 – Exclusion du cours, exceptionnellement et donnant lieu à une information écrite donnée par l’enseignant à la Directrice ou à la CPE, ainsi qu’aux parents.

 • Les sanctions disciplinaires, fixées dans le respect de la légalité, prononcées par la directrice ou le conseil de discipline après avis de la Commission de vie scolaire, avec information écrite simultanée à la famille.

1 – Avertissement officiel.

2 – Exclusion temporaire de l’établissement :

– jusqu’à 8 jours prononcé par la Directrice

– jusqu’à 30 jours prononcé par le Conseil de Discipline.

3 – Exclusion définitive de l’établissement, prononcée par le Conseil de Discipline.

Pour toute exclusion les procès-verbaux seront transmis à Seaska et au Recteur d’Académie sous couvert de l’Inspecteur d’Académie.

Ces sanctions seront inscrites sur le carnet de liaison et répertoriées au bureau de la vie scolaire.

 

Instances et procédures disciplinaires

Le chef d’Etablissement

Dans les cas exceptionnels la Direction se réserve le droit de prendre une sanction immédiate dont elle informera les parents.

Des mesures de prévention, de réparation, et d’accompagnement, prononcées en complément de toute sanction, peuvent être prises par le chef d’Etablissement, après avis de la commission de vie scolaire.

 

Le Conseil de Discipline

Il comprend :

 • le Chef d’établissement,
 • le Président de l’association de gestion de l’établissement,
 • trois représentants des personnels dont au moins deux des personnels d’enseignement et un au titre des personnels administratifs et de service,
 • trois représentants des parents d’élèves,
 • deux représentants des élèves.

Le Conseil de Discipline peut entendre, si besoin est, des personnes qualifiées, susceptibles d’éclairer ses travaux, (assistant(e) de service social, infirmier(e), médecin, conseiller d’orientation, psychologue…)

Les parents de l’élève concerné ou ses représentants légaux peuvent exercer leur droit de défense et venir présenter leur point de vue aux membres du Conseil de Discipline.

Le Conseil de Discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée d’un mois. En outre, dès l’instant ou le Conseil de Discipline a été saisi par le chef d’établissement, il peut désormais prononcer les mêmes sanctions que lui ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.

Le Conseil de Discipline peut également prescrire des mesures de prévention, de réparation, et d’accompagnement.

 

Vols et dégradations volontaires 

Le matériel est le bien de tous, chacun doit respecter celui qui est mis à leur disposition.

Un souci élémentaire de loyauté et de justice demande aux responsables éventuels de bris, de détérioration ou de vol de se faire connaître immédiatement à la Direction. L’auteur paiera la réparation ou le remplacement de l’objet abîmé, ou le restituera.

Parents

La collaboration et la cohésion entre parents et éducateurs sont nécessaires.

Leur rôle est :

 • d’aider les élèves à comprendre, à accepter et à assumer leurs obligations scolaires.
 • de veiller à l’assiduité et à la ponctualité de leurs enfants.
 • de connaître l’emploi du temps de leurs enfants et de contrôler leurs résultats scolaires.
 • de ne laisser ni somme importante ni objet de valeur, le collège ne pouvant être tenu pour responsable de ce qui est pris ou volé (il est recommandé d’inscrire le nom de l’élève sur les vêtements ).

 

Enseignants et le personnel éducatif

Chaque enseignant est responsable de l’enseignement de sa matière et de ses relations avec les élèves.

Il est tenu à l’assiduité, à la ponctualité, et au respect des élèves.

Il doit être à l’écoute des élèves et des parents.

Il veille à l’état de propreté des classes et prend les dispositions nécessaires pour le maintien en ordre.

Il veille à faire respecter le règlement intérieur dans sa classe et dans l’établissement.

Les professeurs d’EPS sont tenus de fermer les vestiaires à clé et de veiller à leur état de propreté.

 

Tuteur /Tutrice

Le tuteur/tutrice est un membre de l’équipe éducative qui a pour rôle de suivre l’élève :

 • Dans son travail personnel pendant les 2 heures de Lan Lagunduak ;
 • Dans son comportement, en assurant le lien entre l’élève, ses parents, les enseignants,
 • le CPE et le chef d’établissement.

Il reçoit parents et élève au moins 1 fois par trimestre lors du tutoregotza pour faire le bilan du trimestre. Il reste le référent entre parents/élève et institution. 

 

Professeur principal :

Le/la professeur principal(e) est chargé(e) du bon fonctionnement au sein de la classe.

Il/elle agit selon trois axes principaux :

 • Médiations : entretient le dialogue avec les acteurs de l’établissement : élèves- élèves, élèves- équipe pédagogique.
 • Coordinateur : informe des actions au sujet des élèves et coordonne leur mise en œuvre.  Il/elle effectue la synthèse des résultats et la présente en conseil de classe.
 • Aide et conseil : aide les élèves à construire leur projet personnel et leur orientation.

Commission éducative

Composée de parents et de professionnels, elle a pour objectif de réfléchir à toutes les questions éducatives posées.

 

Les outils de communication 

Les outils de communication suivants sont privilégiés :

 • Le carnet de liaison ( lotura liburuxka ):

Les mots, signés et à faire signer par les parents, et les tuteurs ou les professeurs seront vérifiés par leur auteur.

Des informations pourront également être données aux parents par le biais de mots d’information (= info hitza ).

 • La fiche d’évaluation trimestrielle ( = ebaluaketa fitxa ), seul document officiel quant à l’évaluation.

 

 • La fiche de liaison.

Distribuée en 3ème, elle concerne l’orientation des élèves en fin du second et du troisième trimestre. Elle est à remettre, dans les délais exigés par l’établissement, aux professeurs principaux.

 

 • Le tutorat

Les parents sont vivement invités à participer au tutorat individuel qui aura lieu chaque trimestre.

 • Les réunions des classes.

Elles auront lien en début et milieu d’année scolaire.